Back to All Events

Israel Trip (Theo Bước Chân Chúa Jesus Trên Ðất Thánh)


Join Mục sư Hồ Xuân Phước as he leads a journey to Israel.

$1720 land package: đưa đón, phi trường Tel Aviv, Israel, khách sạn, ăn sáng & tối, xe du lịch, hướng dẫn viên nói tiếng Anh, thông dịch Việt ngữ, Úc, Âu, Việt nam: Quý Tôi Con Chúa bay thẳng đến Tel Aviv, Israel.
$1452 United Airlines khứ hồi, phi trường Newark, NY, USA, hay là $1506 United Airlines khứ hồi, phi trường LAX, CA, USA. Ghi danh sau ngày 30 tháng 3: trả thêm $30USD.

Mục sư Hồ Xuân Phước 
hoxuanphuoc@gmail.com

Earlier Event: May 24
Memorial Day Retreat
Later Event: December 20
Christmas Service 2015